GO TO
NEW WEBSITE:

ประวัติ-ธรรมเทศนา

ลิงค์ไปเวบไซด์

แพลตฟอร์ม ios forex www.amaravati.org
www.abhayagiri.org
www.abm.ndirect.co.uk
เสถียรธรรมสถาน
วัดป่านานาชาติ (WPN)
[The International Forest Monastery]
[The Buddhist Society of Western Australia ]
WPN2005 ISO Versionจำนวนผู้ให้เกียรติเยี่ยมชม
 

  วัตถุประสงค์

รายชื่อหนังสือ

สมาชิก

กระดานข่าว

กิจกรรม

สมุดเยี่ยมชม

บริจาคให้วัด

ติดต่อศูนย์ฯ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมฯ

มรดกธรรมคำสอนอันล้ำค่าของหลวงพ่อชาเป็นแนวทางการประพฤติปฎิบัติที่ควรเผยแผ่แก่สาธุชนทั่วไป แต่หากไม่มีการดูแลที่เหมาะสม จะเกิดความผิดพลาด และผิดเพี้ยนจากเนื้อหาอันควรจะเป็นได้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ดังนั้น     พระวิสุทธิสังวรเถร (พระอาจารย์เลี่ยม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยพระเถระและศิษยานุศิษย์ เพื่อวางระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา โดยจัดตั้ง "ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ให้เป็นแหล่งเผยแผ่ผลงานของท่าน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานและเก็บรักษาต้นฉบับหนังสือ เทปธรรมะ คำสอน ซีดี และวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เพื่อเผยแผ่จรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต่อไป

 
.......กราบหลวงพ่อ
        ประนมมือไหว้พระ      โพธิญาณ
หลวงพ่อชาอาจารย์          พ่อเจ้า
ประคุณแห่งอีสาน     สะอาดสว่างสงบแฮ
หนองป่าพงยงเหย้า     อยู่รู้เจริญธรรม
       วารินชำราบพื้น        พสุธา
ธรรมแห่งหลวงพ่อชา      เช่นนั้น
แผ่ไปทุกทิศา                 นุทิศ
จากจิตสู่จิตขั้น          ช่วงข้ามช่วงเข็ญ
       "ทุกข์มีเพราะยึด " ตั้ง      อัตตา
"ทุกยึดเพราะอยาก" หา        เหตุตั้ง
"ทุกข์มากเพราะพลอย"     พาตนเชิด
เป็นเหยื่อกิเลสรั้ง      จิตเต้าตามรอย
      "ทุกข์น้อยเพราะหยุด"  ตั้งยึดตน
"ทุกข์หลุดเพราะปล่อย"     ผลผัสสะห้า
คำหลวงพ่อบันดล             ดวงจิต
กราบพระโพธิญาณกล้า    กราบแก้วกมลเสมอฯ

ธรรมะอาทิตย์นี้...

     การฟังธรรมทุกวันนี้ของมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลาย จงฟังเพราะให้เกิดปัญญา ฟังแล้วเอาไปคิดดูซิ...เอาไปคิดให้ถูกต้อง ถ้ามันคิดถูกต้องดีแล้วนะ มันจะมีความผิดอยู่ในที่นั้น จะมีความถูกอยู่ในที่นั้น มันจะมีความคิดขัดแย้งอยู่ที่นั้น มีการแก้ไขอยู่ที่นั้น

 เสียงธรรมเทศนาวันนี้
1.หัวใจพุทธศาสนา
2.บรรยายธรรม
3.บ้านที่แท้จริง
4.เข้าวัดทำไม?เพื่ออะไร?
5.สูตรแก้ทุกข์
Downloadโปรแกรมเพื่อฟังเสียงธรรมเทศนา

 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีคุณแด่ท่านพระโพธิญาณ เถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) คณะศิษย์จึงได้จัดให้มีศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิณาณเถร เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและเผยแผ่คำสอน  หนังสือธรรมะวันนี้
  ปฏิบัติกันเถิด"
รวบรวมคำอุปมาของ
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
  
... การตามดูใจของตัวเองนี่ น่าสนใจมาก ใจที่ยังไม่ได้ฝึก มันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยความเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรม มันเต้นคึกคักไปตามเรื่องตามราว ตามความคะนอง เพราะมันยังไม่เคยถูกฝึก ดังนั้นจงฝึกใจของตัวเอง...

... ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา ให้มีสติอยู่ ให้เห็นการเกิดดับของกายและใจ แต่อย่าให้มันมาทำใจให้วุ่นวาย ให้ปล่อยวางมันไป ความรักเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไป มันมาจากไหน ก็ให้มันกลับไปที่นั่น ความโลภเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไป ตามมันไป ตามดูว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วตามไปส่งมันให้ถึงที่ อย่าเก็บมันไว้สักอย่าง ถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ ท่านก็จะเหมือนกับบ้านว่าง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ นี่คือใจว่าง เป็นใจที่ว่างและอิสระจากกิเลส ความชั่วทั้งหลาย เราเรียกว่า "ใจว่าง" แต่ไม่ใช่ว่าว่างเหมือนว่าไม่มีอะไร มันว่างจากกิเลส แต่เต็มไปด้วยความฉลาด ด้วยปัญญา ฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไร ก็ทำด้วยปัญญา คิดด้วยปัญญา จะมีแต่ปัญญาเท่านั้น

... อุปมาเหมือนว่าเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนหนึ่ง แบกไปก็รู้สึกหนัก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับมัน ก็ได้แต่แบกอยู่อย่างนั้นแหละ พอมีใครบอกว่า ให้โยนมันทิ้งเสียซิ ก็มาคิดอีกแหละว่า "เอ! ถ้าเราโยนมันทิ้งไปแล้ว เราก็ไม่มีอะไรเหลือนะซิ" ก็เลยแบกอยู่นั่นแหละ ไม่ยอมทิ้ง ถึงจะมีใครบอกว่า โยนทิ้งไปเถอะ แล้วจะดีอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนี้ เราก็ยังไม่ยอมโยนทิ้งอยู่นั่นแหละ เพราะกลัวแต่ว่าจะไม่มีอะไรเหลือ ก็เลยแบกก้อนหินหนักไว้ จนเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มที จนแบกไม่ไหวแล้ว ก็เลยปล่อยมันตกลง ตอนที่ปล่อยมันตกลงนี่แหละก็จะเกิดความรู้เรื่อง "การปล่อยวาง" ขึ้นมาเลย เราจะรู้สึกเบาสบาย แล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองว่า การแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใด แต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้น เราไม่รู้หรอกว่า "การปล่อยวาง" มันมีประโยชน์เพียงใด            

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.) วัดหนองป่าพง -HQ

- จะมีการปรับโครงสร้าง และเริ่มดำเนินงานศูนย์สารสนเทศมรดกธรรมที่วัดป่านานาชาติ วันที่ ๙-๑๐ และ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๔๘
    


2.) สาขาวัดหนองป่าพง - Formal Branches 

3.) วัดอื่น ๆ - Associate Branches


 


 .....โพธิญาณ
1. ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร 
2.ธรรมปฏิสันถาร
3.ธรรมะกับธรรมชาติ
4.สองหน้าของสัจจธรรม
5.การฝึกใจ
6.อยู่กับงูเห่า
7.อ่านใจธรรมชาติ
8.ปฏิบัติกันเถิด

 .....นอกเหตุเหนือผล
การ เทรด ค่า เงิน
2.มรรคสามัคคี 
3.ทางสายกลาง
4.เหนือเวทนา
5.ดวงตาเห็นธรรม 
6.สมมุติ วิมุต
7.นอกเหตุเหนือผล 
8.สัมมาทิฐิ -- ที่เยือกเย็น 
9.ปัจฉิมกถา

 .....อาหารใจ
1.นักบวช -- นักรบ 
2.ธรรมในวินัย 
3.ข้อวัตร -- ทรงไว้ 
4.สัมมาปฏิปทา -- ปฏิบัติสม่ำเสมอ 
5.สัมมาสมาธิ -- ปล่อยอยู่ในการกระทำ 
6.ความรัก -- เพียรละ 
7.ความกลัว -- ต่อสู้ 
8.สัมผัส -- บ่อให้เกิดปัญญา 
9."ไม่แน่" -- เครื่องวัดของพระอริยเจ้า 
10.วิมุตติ 

.....น้ำไหลนิ่ง
1.ทำใจให้เป็นบุญ 
2.อยู่เพื่ออะไร 
3.บ้านที่แท้จริง 
4.ทางพ้นทุกข์ 
5.รู้แจ้งโลก 
6.น้ำไหลนิ่ง 
7.สู่อสังขตะ

.....กุญแจภาวนา
1.กุญแจภาวนา 
2.โอวาทบางตอน 
3.ประมวลคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรม

.....กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว 
1.กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว 
2.การเข้าสู่หลักธรรม 
3.เสียสละเพื่อธรรม 
4.กว่าจะเป็นสมณะ 
5.วิมุตติ 
6.เครื่องอยู่ของบรรพชิต 
7.ธุดงค์ ทุกข์ดง 
8.ธรรมะที่หยั่งรู้ยาก 
9.ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียว 
10.เห็นตามเป็นจริง 
11.ทำให้มันจบ 

.....โพธิญาณเถโรวาท
1.เข้าวัดทำไม? เพื่ออะไร? 
2.การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง 
3.ความสงบอยู่ที่ความเห็นชอบ 
4.เห็นธรรมดับทุกข์ 
5.ปกิณณกะธรรม 
6.ธรรมะมีอันเดียว 
7.ความยึดมั่นถือมั่น 
8.ทางให้เกิดปัญญา 
9.ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

วัตถุประสงค์ | เผยแผ่คำสอน | รายชื่อหนังสือ | สมาชิก | กระดานข่าว |

กิจกรรม | สมุดเยี่ยมชม | ข่าวประจำวัน | บริจาคให้วัด | ติดต่อศูนย์ฯ |

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
24 ลาดพร้าว 58 เขต/แขวง วังทองหลาง กทม 10310 โทร 02-9337995-6


วัดหนองป่าพง
46 หมู่10 บ.พงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์: 045-322729 โทรสาร: 045-267563E-Mail :
webmaster@ajahn-chah.org
WNPPHQ@watpahnanachat.org
WNPPHQ@netscape.net
TIFWPN@netscape.netสงวนลิขสิทธ์ : กรุณาห้าม ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง จำหน่าย 
มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
หรือวัดหนองป่าพง
เทรด ออฟชั่น